Trải nghiệm miễn phí Tableau
Giải pháp báo cáo quản trị thông minh (business intelligence) hàng đầu thế giới
Highlight về Tableau Ecosystem
- Kết nối nhanh chóng với mọi nguồn dữ liệu mà bạn có
- Tính toán, phân tích và biểu đồ hoá dữ liệu không cần các kiến thức lập trình
- Chia sẻ báo cáo trên mọi nền tảng cùng khả năng bảo mật mạnh mẽ
- Phù hợp với mọi bài toán phân tích, ngành nghề, quy mô và phạm vi triển khai của doanh nghiệp
Download