Công ty Cổ phần Dịch vụ iERP - Đơn vị tư vấn & triển khai giải pháp Quản trị doanh nghiệp
Tải bản dùng thử Tableau Desktop
Khám phá câu chuyện ẩn sâu trong dữ liệu
Xóa bỏ những báo cáo phức tạp. Giờ đây, bất cứ ai đều có thể xem và hiểu dữ liệu, nhận được thông điệp dữ liệu muốn truyền tải thông qua việc sử dụng Tableau Desktop.
- Phân tích dữ liệu trực quan bằng hình ảnh.
- Trang tổng quan tương tác giúp hình thành cái nhìn tổng quan 360 độ.
ĐĂNG KÝ NGAY