ดาวน์โหลดและทดสอบ Tableau Desktop
We help people see and understand their data.
ทดสอบการทำ Data Analytics ด้วย Tableau Desktop
คุณสามารถสร้างแผนภูมิและช่วยให้การวิเคราะห์ด้วยภาพ ทำการสำรวจข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด แดชบอร์ดแบบโต้ตอบช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ได้ทันที Tableau ช่วยให้ผู้คนมองเห็นและสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
Download

Bara Advanced InfoTech
Below is the form modal, which will be hidden in the final output and activated only once the user clicks the modal CTA