С Tableau Desktop намирате отговори на въпросите си в момента, в който възникват
Променете начина, по който взаимодействате с данните
Забравете за бавното и тромаво създаване на справки и графики.

Визуалните анализи осигуряват неограничени възможности да изследвате данните си и да извлечете полезната информация, скрита зад цифрите. Интерактивните графики позволяват да погледнете данните в различни сечения и да отговорите не само на въпросите "Какво се случва", но и "Защо се е случило".

Tableau използва естествената способност на хората лесно да забелязват визуални модели, зависимости и тенденции.
Тествайте безплатно