Поставете данните в центъра на своя бизнес с Tableau Server
Анализи за всеки, по всяко време и от всяко място
Използвайте пълния потенциал на данните си
Осигурете на екипа си свободата да изследва данни в надеждна среда - без да го ограничавате до предварително зададени въпроси, таблици или типове диаграми. Бъдете спокойни, че както вашите данни, така и вашите анализи са управлявани, сигурни и точни. IT специалистите харесат Tableau заради лесното му внедряване, стабилната интеграция, неговата мащабируемост и надеждност. Вече не е нужно да избирате между лесния достъп на бизнес потребителите до информация или защита на вашите данни - с Tableau най-накрая можете да имате и двете.

Получете цялостен поглед към данните във вашата компания с Tableau Catalogue, най-новото попълнение към инструментите за управление на данни. Tableau Catalogue помага на организациите да управляват още по-добре своите данни и анализи. По-добрата видимост към данните дава както на IT специалистите, така и на крайните потребители по-голямо доверие в точността на информацията, ускорявайки откриването на правилните данни за вземане на решения.

За организации, при които използването на Tableau е критично за бизнеса, инструментите в Tableau Server Management улесняват управлението на Tableau Server в рамките на цялата компания, което води до повишена гъвкавост и значителни икономии на време за ИТ отделите. Възможностите на Tableau Server Management осигуряват значителна добавена стойност в областта на сигурност на данните, управлението и мащабируемостта.
Тествайте TABLEAU SERVER

Следвайте ни в социалните мрежи
Below is the form modal, which will be hidden in the final output and activated only once the user clicks the modal CTA